Nasze wartości Nasze zasady Twój profil Rozpoczęcie<br>współpracy Perspektywy Wynagrodzenie Nasza organizacja Zarządzanie Twoja kandydatura

Czekamy na Twoje zgłoszenie


Prosimy o przesłanie kompletnych dokumentów (tj. listu motywacyjnego, referencji, świadectw ukończenia szkół oraz świadectw pracy) jak również odręcznie napisanego życiorysu wyłącznie w języku niemieckim na adres:

ALDI Sp. z o.o.
Maciej Ćwikła (poufne)
Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów
rekrutacja.chorzow@aldi.pl (w tytule: Maciej Ćwikła/poufne)