Nasze wartości Nasze zasady Twój profil Rozpoczęcie<br>współpracy Perspektywy Wynagrodzenie Nasza organizacja Zarządzanie Twoja kandydatura

Tu praca się opłaca

W ALDI każdy dzień jest inny: wszystkie rejony sprzedaży stawiają przed swoimi kierownikami różnorodne zadania – kierowanie zespołem, dyspozycje towaru, przygotowywanie otwarcia nowego sklepu, inwentaryzacje i wreszcie: odpowiedzialność personalna za 7 sklepów zatrudniających łącznie 50 lub 60 pracowników.

Pełnienie kierowniczych funkcji w ALDI oznacza nieustanne rozwijanie talentu handlowego, samodzielne podejmowanie decyzji, odpowiednie motywowanie pracowników oraz – oczywiście – troska o zadowolenie klienta.

W zamian ALDI oferuje swoim pracownikom wiele: atrakcyjne wynagrodzenie, któremu towarzyszą różnorodne dodatkowe udogodnienia – jak np. samochód służbowy. Do tego należy dodać jeszcze to, co trudno przeliczyć na złotówki – otwartą i szczerą kulturę przedsiębiorstwa z krótkimi drogami decyzyjnymi i o dużym zakresie działania. I wreszcie, u schyłku dnia, poczucie, że coś się osiągnęło. To jest właśnie gen|aldi!