ALDI

Stopka redakcyjna

Najważniejsze informacje o nas

ALDI Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedziniec 10
41-506 Chorzów

Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 249820

Kapitał zakładowy: 1.250.000.000,00 PLN

Zarząd: Oktawian Torchała

Numer Identyfikacji Podatkowej: PL 1070002973 jako podatnik VAT UE